Màu trắng huyền thoại đã tồn tại nhiều thế kỷ, đến nay tông màu trắng này vẫn luôn giữ được vị trí tiên phong trong mọi thiết kế và các sản phẩm trong đời sống.


Với Tân cổ điển thì màu trắng luôn là tông chủ đạo cho toàn bộ công trình. Và phào chỉ màu trắng trơn là chi tiết rất quan trọng, luôn được thiết kế cũng như Khách hàng lưu ý lựa chọn nhiều nhất. Nó chiếm trên 50% của tổng các sản phào chỉ có mặt trên thị trường. Tại sao nó lại chiếm tỉ lệ cao vây?
Xin mời các bạn tham khảo hình ảnh công trình phào chỉ trang trí phòng Khách do Thiện Linh đã thiết kế và thi công thực tế dưới đây nhé.